top of page

Eksistentiel anatomi

 

- er læren om "hvorfor kroppen gør, som den gør".

Den tager udgangspunkt i kroppens milliarder af års udvikling og dermed vores dybeste reflekser og beskyttelsesmekanismer.

 

Kroppen udfører 5 opgaver:

 

1. Den giver os liv, oplevelser og handle muligheder.

2. Den beskytter os og hjælper os når vi ikke kan håndtere situationen.

3. Den holder tilbage på det, vi ikke kan, vil eller må vise.

4. Den "holder masken/facaden/spiller spillet" - lever op til forventninger og tilpasser os.

5. Den bevarer vores oprindelige før tilpassede væren med alle medfødte ressourcer, gemt eller glemt - Og kender vejen tilbage til dette hvis den får den rigtig hjælp.

Dit kropslige landskab er et spejl af dit indre psykiske landskab.Kroppen rummer hele din histore og bære på alle de overbevisninger du har fået, gennem det du har oplevet i livet og måden du er blevet mødt på - især tidligt i livet. Det former dig som en psykisk og fyskisk helhed og det præger din måde at leve på, din måde at være på, dine muligheder, dine tanker, dine længsler...

Kroppens tilpassede form
Og det kan ses og mærkets i kroppen helt fysisk. Dine oplevelser, din historie og dine overbevisninger er bogstaveligt med til forme din krop. Den har tilpasset sig efter dine omgivelser og dine reaktioner herpå, dine forsvar såvel om dine ressourcer.
Det ydre miljø du har mødt bliver således en del af dit indre miljø og viser sig b.l.a. i kroppens musklespændinger, stivnet bindevæv, områder ude kontakt, tilpasset skelet, lednes fasthed/løshed og et nervestystem i mere eller mindre overberedskab.

 

Billed er lånt med tak fra www.inbody.dk

Fx. kan skuldrene forme sig som om der var en usynlig bøjle der holdt dem på plads i en stiv form. Det kan skyldes at man har skulle tage sig gevaldigt sammen for at klare den, omvendt kan de hænge fremover og nedad som i opgivenhed over ikke at blive set og kunne slå til Eller de kan være ført fremover og trykket ind over brystet for at beskytte integriteten og hjertet fordi det ikke har været trygt at vise sin kærlighed og hvem man er.

Hele dit levede liv sidder i kroppens hukommelse som afspejlet i kropsvævet hvor det har et fysisk synligt udtryk, enten tydeligt eller som bitte små vage antydninger der giver en et hint om noget. Det kan også være sammenhængen mellem forskellige tegn der giver et billed af hvad kroppen har gjort for at klare sig.

Jo dybere spændingerne sidder i kroppen, jo tidligere i livet er de skabt og  jo mere handler de om angsten for at miste sig selv, overleve og at holde sammen på sig selv.
Mere overfladiske spændinger handler ofte om hvordan vi relaterer til omverden og andre mennesker, hvordan vi giver/viser eller ikke giver/viser os selv.

Nogle forsvar sidder som en tydelig parathed, andre som tydelig opgivenhed. Dem der nok har størst indflydelse på vores måde at være i kroppen og i livet på, er de dybe konstant aktive men ubeviste forsvar, der er skabt i barndommen og som kan sidde som en permanent følelsesmæssig tilstand i kroppen af fx. chock, forladthed, forkerthed, eksistentiel angst og skam, handlingslammelse og manglede jordforbindelse/stabilitet..
Kroppens fysiske tilpasninger til disse tilstande er ofte ubeviste måder reagere på for at kunne bære og overleve et for stort ubehag, det ubærelige og det traumatiske.


Kroppen din bedste ven
Så længe kroppen ikke har fået oplevelsen af at det kan være anderledes, holder den fast i de trygge og velkende mønster af forsvar, spænding og opgivenhed, for at vove andet har jo tidligere vist sig at være farligt.

Den tilpassede krop er en helt nødvendig hjælper gennem livet. Den er vores forsvar i en ofte utryg og kaotisk uforståelig verden. Den hjælper os i vores overlevelse, det vi tror vi må gøre for at overleve, i kontakt i vores nære relationer, at passe ind i sociale sammenhænge og giver os en velkendt base med sikkerhed når vi bliver usikre og angste.
Den sørger for at vi kan aktivere det beredskab vi har brug for, når vi oplever situationer som ligner eller vi tror ligner, noget vi har oplevet, som vi tidligere ikke har kunnet håndtere og være i.

Bagsiden ved vores forsvar og beredskab i kroppen er, at det er hårdt for kroppen og på sigt b.l.a. kan fører til smerter, ubehag ved at være i kroppen, mistet kontakt med sig selv og sin krop, træthed, sygdomme, skævheder, slid, eksistentiel angst, depression og andet der lukker og indsnævre vores livsglæde og muligheder for at udfolde os i livet.

Vi kan opleve at være som fanger i vores egen krop, have en spændetrøje på, som tomme skaller, i en osteklokke eller på anden måde en følelse af at være hæmmet i at kunne vise os selv og verden hvem vi er og den store kærlighed vi alle har.

Heldigvis husker din krop også alle de gode ting i livet og især hvem vi dybet set er og det væsen vi kom med, og det er den hukommelse kropsterapi søger at vække.
Og kroppen kender vejen igennem og ud til den før tilpassede krop, den krop vi har bag alle forsvar og beredskab. Der hvor vi genfinder vores oprindelige selv.
Vejen derhen er vejen ind...ind gennem kroppen. For samme sted en muskelspænding sidder i forsvar, ligger der en historie og følelser gemt og igennem denne, en oplevelse af at det kan være anderledes og du ikke er hverken din historie, overbevisninger eller forsvar - det er blot tilføjelser til din oprindelige tilstand af væren, unik som den nu er for netop dig og i den erkendelse, kan du opleve at du måske ikke længere har brug et hæmmende forsvar.

Der findes ikke en facitliste over hvad de forskellige måder kroppen har formet sig på betyder, men det er alligevel muligt at sige noget om hvad de forskellige kropsområder gør for os i livet. Billedet her på siden viser en kvinde hvor der er skrevet stikord på om hvad kropsområderne gør for os i livet, både forsvarene og ressourcerne.

Kroppens psykofysiske tilpasning er et kæmpe komplekst og nuanceret landskab som ikke kan kortlægges fordi det er helt unikt for hver enkelt og fordi der bag alle forsvar og ressourcer, der er fysisk synlige i kroppen, bor der et væsen og en sjæl som er vores oprindelighed og som ikke er formet og tilpasset.
Derfor kan man heller ikke konkludere eller diagnosticere ud fra blot hvad man umiddelbart ser og derfor er det vigtigt at blive taget med på rejsen ind i kroppen med et åbent og nysgerrigt sind, hjerte til hjerte.


 

bottom of page